Записатись до лікаря
Залишилося 1000 символів
Записатись до лікаря

Методи діагностики патології серця

Незалежно від того, який тип серцевої патології у вас може бути, в першу чергу ваш лікар здійснить фізичне обстеження та поцікавиться вашим анамнезом захворюванння та сімейним анамнезом, щоб дізнатись, до якої патології у вас є спадково обумовлена схильність. Окрім загального аналізу крові та рентгену грудної клітки, проводять такі тести для діагностики серцевої патології:

Електрокардіокрафія (ЕКГ)

Це метод графічної реєстрації електричних явищ, які виникають у серцевому м'язі під час його діяльності, за допомогою електродів, які кріпляться до тіла обстежуваного. Криву, яка відображає електричну активність серця, називають електрокардіограмою (ЕКГ). За допомогою електрокардіографії можна виявити нерівномірність ритму серця, порушення провідності, зміни розмірів камер серця. Цей метод дає можливість з великою точністю говорити про локалізацію вогнищевих змін міокарда внаслідок хронічної та гострої ішемії, рубцеві зміни, їх розповсюдженість, глибину та давність.

Холтерівське моніторування ЕКГ

Холтерівський монітор-портативний пристрій, який за виглядом та механізмом роботи нагадує електрокардіограф, однак дає можливість записувати ЕКГ від 24 до 72 годин в умовах активної щоденної діяльності хворого. Холтерівське моніторування використовується для визначення порушень ритму та провідності серця, які не вдається записати під час звичайної електрокардіографії.

Ехокардіографія (Ехо-КГ)

Це неінвазивний метод дослідження, який полягає у проходженні ультразвукових хвиль крізь тканини та отриманні зображення досліджуваних структур на моніторі апарату для проведення Ехо-КГ. Даний метод дає можливість оцінити правильність анатомічних структур серця, скоротливу здатність стінок серця, об’єм крові у кожній камері серця та її потік. Ехокардіографія є незамінною при діагностиці будь-якої патології серця. Розрізняють трансторакальну (датчик апарату розташовується на грудній клітці) та трансезофагальну (датчик розташовується у стравоході) ехокардіогрфію.

Навантажувальні тести в кардіології

Основний принцип даних обстежень полягає у виявленні прихованої коронарної недостатності, а саме невідповідного кровопостачання серцевого м’язу (міокарда). Якщо в стінках коронарних артерій утворюються атеросклеротичні бляшки, вони можуть стати на заваді безперешкодному проникненню крові, а отже й кисню до міокарда, т.зв. ішемічна хвороба серця. Важливо розуміти, що ЕКГ, записана в стані спокою може бути нормальною навіть у людей з судинами, які вже уражені атеросклеротичним процесом. І навіть попри наявну перешкоду, залишковий потік крові може тривалий час задовольняти потребу міокарда в кисні, особливо у людей, що ведуть малорухливий спосіб життя. Додаткова дозована фізична активність під час навантажувальних тестів дозволяє відтворити стресову ситуацію і з більшою достовірністю оцінити адекватність кровопостачання міокарда. Сучасні навантажувальні тести – це тредмілметрія (запис ЕКГ під час ходьби – бігу хворого на біговій доріжці); стрес – ЕхоКГ (запис ЕхоКГ під час здійснення фізичного навантаження або введення фармакологічних середників, які стимулюють серцеву діяльність.

Коронарографія

Метод рентгенологічного дослідження коронарних артерій серця. Суть процедури полягає у тому, що за допомогою катетера, рентген-контрастна речовина потрапляє безпосередньо в просвіт артерій серця, після чого проводять серію рентгенівських знімків, на яких можна побачити наявність атеросклеротичного ураження судин, оцінити пристінкові зміни та ступінь стенозу, протяжність та місце ураження, виявити міокардіальні містки. Коронарографія-найбільш достовірний метод діагностики ішемічної хвороби серця. Під час коронарографії можна також провести вентрикулографію – суть методу полягає у введенні контрастної речовини у шлуночки серця, що дає можливість оцінити скоротливу здатність шлуночків, їх об’єм, функціональність клапанів серця.

Комп’ютерна томографія серця (КТ серця)

Метод дає можливість зробити серію знімків грудної клітки у різних проекціях, що дозволяє точно визначити ділянку анатомічного ураження. Обстеження проводиться з або без використання контрастної речовини.

Магніто резонансна томографія серця (МРТ серця)

Неінвазивний метод обстеження, під час якого організм не піддається іонізуючому опроміненню. Метод полягає у дії радіохвиль магнітного поля, які взаємодіють з атомами водню у тілі людини. За допомогою МРТ серця можна точно вимірювати швидкість потоку крові у судинах, розміри порожнин серця, оцінити скоротливу здатність міокарда, виявити новоутвори та структурні пошкодження серця. Обстеження проводиться з або без використання контрастної речовини.

Новини

  • 1

Copyright © 2018. Symbiotyka cardio. Сайт створено в pbb.lviv.ua